Обществен съвет

Учредяване на обществен съвет

Обща информация за обществен съвет. Примерен текст.