НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ

  1. АНКЕТА  ЗА РОДИТЕЛИТЕ относно начина за организация на учебния процес в епидемиологична обстановка (анонимна)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexzG69tUYIB7EI_PZd0viHtaFLnI_MTVmOjX-sXZimGR7UEg/viewform

2. ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

Уважаеми родители, 

Епидемичната обстановка в училището към 30.10.2020 г. е спокойна. Няма ученици и служители с положителен PCR тест за COVID -19. Към момента има един служител от непедагогическия персонал, който е карантиниран като контактен на близък. В училището ежедневно се извършва филтър на ученици и служители и се следи за броя на заболелите. Въведени са всички противоепидемични мерки и се следи за тяхното спазване. 

Молим всички родители, при отсъствие на ученик, своевременно да информирате класния ръководител за причините! Това изключително ще помогне за коректността на данните и ще ни облекчи в работата при събиране на ежедневната информация!  

Благодаря и бъдете здрави!