Проект "Образование за утрешния ден"

Проект "Образование за утрешния ден"

Проект "Образование за утрешния ден"

https://oud.mon.bg/

  • дейностите, финансирани по проекта - сформиран клуб по интереси "Компютри 3 клас" за 2020/2021 уч. г. и за 2019/2020 уч. година;
  • изпълнението на дейности - включени 15 ученици от 3 клас в клуба за дигитални умения;
  • получен 1 бр. интерактивен дисплей - поставен е в кабинета с таблети и се ползва за целите на обучение от разстояние в електронна среда.